REGULAMIN SERWISU MC-PL.NET x NEONMC.PL

§1 INFORMACJE WSTĘPNE, DEFINICJE I POSTANOWIENIA

1.1. Właścicielem Serwisu, sprzedającym i odbiorcą wszystkich płatności jest Jakub Wiśniewski zamieszkały w Golenice 166/6 74-300 Golenice. Dalej jako “Właściciel”. 

1.2. Pośrednikiem płatności jest ePłatności Sp. z o.o. Sp. k. KRS: 0000655383. Dalej jako “Pośrednik Płatności”.

1.3. Przez słowo “Serwer” rozumie się całą strukturę informatyczną, która pozwala Graczom połączyć się do trybu wieloosobowego w grze.

1.4. Przez określenie “Właściciel” rozumie się osobę, która tworzy Serwer i oferuje dostęp do rzeczy wirtualnych.

1.5. Przez słowo “vPLN”, rozumie się walutę premium, za którą można zakupić w specjalnym sklepie na Serwerze wirtualne rzeczy, pozwolenia i możliwości. Pojęcie to jest szerzej rozwinięte w paragrafie numer 3.

1.6. Przez określenie “Gracz” rozumie się osobę, która gra na Serwerze. 

1.7. Przez określenie “Ranga” rozumie się uprzywilejowanie, które w zależności od zdefiniowania, daje różne przywileje na Trybie. Dla przykładu ranga premium o nazwie “VIP” oferuję dodatkowe oznaczenie na czacie, oraz, w zależności od trybu daje różne korzyści.

1.8. Przez określenie “Rzeczy z Oferty” lub “Ofertę” rozumie się listę oferowanych przez Właściciela dostępów do wirtualnych obiektów, gdzie obiektami mogą być na przykład vPLN lub inne wirtualne rzeczy, dobra na Serwerze.

1.9. Przez określenie “Mass-Media” rozumie się: 

– Stronę facebook: https://www.facebook.com/mcplnet

– Profil instagram: https://www.instagram.com/mcplnet

– Witrynę internetową: https://mc-pl.net

– Serwer głosowy discord: https://dc.mc-pl.net

1.10. Przez słowo “Tryb” rozumie się część Serwera przeznaczoną do rozrywki. Tryb ma opisane zasady gry i są one ukazywane po wejściu na niego lub po wpisaniu komendy “/regulamin”, “/pomoc”. Można na nim na przykład: rozwijać własne konto, wydać dostępne vPLN, oraz spotkać się wirtualnie z innymi graczami.

1.11. Na Serwerze można spotkać graczy, którzy są częścią grupy o nazwie “Administracja” i mają specjalne przywileje. Będą oni w dalszych częściach regulaminu nazywanej jako “Administratorzy” lub “Administracja”, ponieważ nazwa ta w tym środowisku przyjęła się najbardziej, mimo, że z rzeczywistym administrowaniem nie ma nic wspólnego. Bycie członkiem tej grupy uznawane jest za część zabawy na Serwerze i jest ono całkowicie dobrowolne. Członek tej grupy nie ma narzucanych żadnych wymogów, jednak tak, jak zwykły Gracz, ma obowiązek stosowania się do regulaminu Serwera podczas gry na Serwerze. Członkowie tej grupy mają te przywileje ze względu na zaufanie między Właścicielem, a nimi, i mogą one zostać odebrane w każdym momencie, według woli Właściciela.

1.12. Oznaczenie Graczy wyróżnikiem “CEO” na Serwerze lub na Mass-Media, jest dobrowolną wolą Właściciela. Osoby te, dobrowolnie, bez uzyskiwania z tego tytułu ewentualnych przychodów, reprezentują Właściciela podczas rozrywki. 

1.13. Właściciel może zablokować dostęp do Serwera lub ograniczyć możliwości Gracza na Serwerze, jeżeli ten będzie łamał regulamin lub wpływał negatywnie na jakość gry na Serwerze.
1.14. Twórca może wpłynąć na stan gry Gracza manualnie, jeżeli będzie to niezbędne lub będzie wymagała tego okoliczność – na przykład, gdy Gracz przez błędy gry lub błędy na Serwerze zdobędzie przedmioty lub walutę, których nie powinien mieć.

1.15. Gracz, jeżeli zostanie ukarany za łamanie regulaminu, może odwołać się od kary poprzez nasze Mass-Media lub pisząc bezpośrednio do Właściciela na adres e-mail: kontakt@mc-pl.net. 

1.16. Kary za złamanie regulaminu są zależne od tego, jak poważna jest dana sytuacja, w której regulamin nie był przestrzegany. 

1.17. Ograniczenia możliwości Gracza na Serwerze obejmują między innymi:
– Czasowe lub całkowite zablokowanie możliwości pisania na czacie Serwera (tzw. mute/wyciszenie);

– czasowe lub całkowite ograniczenie lokalizacji Gracza na Serwerze do jednego miejsca, w którym interakcja z innymi Graczami jest ograniczona w zależności od Trybu. (tzw. jail);
– czasowe lub całkowite zablokowanie możliwości wejścia na określoną ilość Trybów na Serwerze. 

1.18. Gracz decydując się na grę na Serwerze, powinien kierować się zasadami gry.
1.19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wirtualne rzeczy od chwili dodania ich na konto użytkownika. 

1.20. W przypadku nieotrzymania zakupionych usług, należy zgłosić się do Właściciela.

1.21. Zakupy dokonane w sklepie nie podlegają zwrotom. 

1.22. Rejestrując się i grając na Serwerze akceptujesz ten regulamin. 

1.23. Brak znajomości tego regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za popełnione błędy i czyny. 

1.24. Dokonując zakupu, akceptujesz ten regulamin. 

1.25. Właściciel, gdyby Serwer został zamknięty, nie ma żadnych zobowiązań względem grających na nim Graczy. 

1.26. Wszelkie próby działania na niekorzyść Serwera, (na przykład: utrudnianie dostępu do Serwera, próby włamania) są zabronione. Właściciel skieruje sprawę do odpowiednich organów, jeżeli uzna to za stosowne. 

§2 OFERTA

2.1. W ofercie znajdują się vPLN, które są dostępne w cenie zależnej od wybranej ilości oraz metody płatności. 

2.2. Oferta może zostać w przyszłości może zostać rozszerzona o dodatkowe wirtualne obiekty, do których będzie można kupić dostęp. 

2.3. Zakupiona rzecz z Oferty, w przedstawionej ilości, przyznawana jest bezpośrednio do podanej przez kupującego nazwy konta Gracza. 

2.4. vPLN na serwerze dodawane są po zaksięgowaniu wpłaty. 

2.5. Oferta przedstawiana jest z poziomu strony Serwera oraz samego Serwera.
2.6. Sprawdzanie stanu zakupionej rzeczy z Oferty oraz zarządzanie nią, dostępne jest z poziomu strony oraz Serwera. 

2.7. W razie przyznania niepoprawnej rzeczy lub niepoprawnej jej ilości, należy problem zgłosić poprzez napisanie e-maila na adres: kontakt@mc-pl.net

2.8. Jeżeli kupujący zrobi tz. FRAUD w premium SMS (oszustwo ze zwrotami środków u operatora) lub wyłudzi zwrot środków pośrednicząc z jakimś organem np. bankiem (próba odzyskania środków), jego nick zostaje wpisany na czarną listę Serwera. Właściciel serwera skieruje sprawę do odpowiednich organów, jeżeli uzna to za stosowne.
2.9. Dostępne metody płatności w Ofercie Serwera to: 

– SMS 

– PRZELEW

– PAYPAL 

2.10. Typ wybranej metody płatności wpływa na cenę rzeczy z Oferty. 

2.11. Do skorzystania z Oferty wymagane jest podanie nazwy Gracza na serwerze. W zależności od wybranego typu płatności, mogą być potrzebne dodatkowe dane, takie jak adres email lub imię i nazwisko. 

2.12. Właściciel Serwera nie odpowiada za błędnie wykonaną płatność przez kupującego oraz usługodawcę płatności. Należy zgłosić nam taką sytuację poprzez napisanie e-maila na adres kontakt@mc-pl.net. 

§3 WALUTA PREMIUM - vPLN

3.1. Serwerowa waluta premium nosi nazwę “vPLN” i jest możliwe kupienie do niej dostępu, oraz zdobycie do niej dostępu poprzez: zgłaszanie błędów na serwerze, wspieranie serwera w jego działaniu, reklamowaniu go na zewnętrznych stronach, po wcześniejszym ustaleniu tego z właścicielem. 

3.2. Do vPLN, jest udzielany tylko dostęp – tak jak do każdej wirtualnej rzeczy na Serwerze. Gracz kupując vPLN, otrzymuje dostęp do określonej, zakupionej liczby vPLN, które można wykorzystać w specjalnym panelu na Serwerze. 

3.3. Na Trybach rozgrywki na Serwerze występuje specjalny panel GUI o nazwie “Sklepik Premium”, dostępny pod komendą “/sklepik”, który oferuje dostęp do rzeczy na serwerze za vPLN.
3.4. Do sprawdzenia dostępnej ilości vPLN i zarządzania nimi, gracz może używać komendy “/sklepik” lub wejśc na stronę “https://mc-pl.net/panel/. 

3.5. Administracja może odebrać dostęp do vPLN, jeżeli uzna, że zostały one zdobyte wbrew ogólnym założeniom i regulaminowi. 

3.6. Kupując dostęp do vPLN, wspierasz rozwój serwera oraz jego Właściciela.
3.7. W momencie zakończenia działania Serwera, Właściciel nie jest i nie będzie zobowiązani zwracać środków za zakupiony dostęp vPLN. 

3.8. Jeśli Gracz nie będzie logował się na Serwerze przez 365 dni, zapewniamy sobie prawo do odebrania posiadanych vPLN przez Gracza. 

3.9. The MC-PL.NET x NEONMC.PL server is in no way affiliated with Mojang, AB. Nor should it be considered a company endorsed by Mojang, AB. Any contributions or purchases made on this store goes to the MC-PL.NET x NEONMC.PL Development Team. 

§4 REKLAMACJA

4.1. Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do Właściciela poprzez napisanie e-maila na adres: kontakt@mc-pl.net

4.2. Jeżeli wina leży po stronie Właściciela, zobowiązany jest on do przyznania zakupionej rzeczy z Oferty. 

4.3. Reklamacja, jeżeli usługa została wykonana prawidłowo, zostaje odrzucona.
4.4. Wymagane jest bardzo dokładne opisanie problemu w reklamacji, uwzględniając datę dokonania zakupu, zakupioną rzecz z Oferty, wybrany Tryb, nazwę konta Gracza oraz inne dane podane przy zakupie. 

4.5. Reklamacja musi być napisana w języku polskim, inaczej zostanie odrzucona.

4.6. Jeżeli reklamacja będzie niezrozumiała lub problem będzie źle opisany, zostanie ona odrzucona. 

4.7. Zakupy dokonane w sklepie nie podlegają zwrotom. 

§5 ZAKAZY I WYMAGANIA MORALNE

5.1. Niedozwolone jest poniżanie innych Graczy na Serwerze oraz wpływanie na ich godność osobistą. 

5.2. Wymagane jest dostosowanie się do grzecznościowych norm społecznościowych (nie wykazywania cech braku kultury), aby, na przykład, nie zniechęcić innych Graczy do gry na Serwerze. 

5.3. Zabronione jest oszukiwanie innych osób, szerzenie nieprawdziwych lub mylących informacji na jakikolwiek temat, które mogłyby wprowadzić Graczy w błąd lub zakłopotanie.
5.4. Zakazane jest pisanie negatywnych rzeczy o Serwerze nie w swojej osobie i bez podania argumentacji, na przykład: „Słaby ten serwer”. Wymagana jest argumentacja oraz pisanie w swojej osobie przykładowo: „Nie podoba mi się ten Serwer, ponieważ jest tutaj trudno”. Każde nieodpowiednie twierdzenie lub opinia będzie karana w zależności od skali, w jakiej była ogłaszana innym Graczom. 

5.5. Zakazana jest dyskryminacja Graczy i administracji z jakiegokolwiek powodu.
5.6. Zabronione jest rozpowszechnianie jakichkolwiek danych personalnych Graczy i administracji. Gracz przyłapany na publikowaniu imion i nazwisk, profilów społecznościowych, danych zamieszkania lub czegokolwiek prywatnego na temat Graczy lub członków administratorów, otrzymuje blokadę konta oraz adresu IP na Serwerze. Jeżeli publikowanie prywatnych danych wpłynęło na czyjeś życie (na przykład wykorzystanie danych na portalach dla dorosłych), bardzo chętnie będziemy współpracować w zgłoszeniu takiej sytuacji do odpowiednich organów państwowych.

5.7. Zakazane jest kopiowanie zawartości serwera w jakikolwiek sposób (na przykład: pobieranie map serwera na komputer lub kopiowanie ich, naruszanie praw autorskich). Kara przewidywana za złamanie tego punktu to blokada konta na cały serwer. W razie wyrządzenia istotnych szkód przez takie działania, sieć będzie dochodzić swoich praw na drodze cywilnej.
5.8. Podszywanie się pod członków administracji karane jest blokadą konta lub kont powiązanych z adresem IP, z którego dokonywano podszywania się.

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024

Pozostań z nami!

kontakt@mc-pl.net

Kontakt eMail