Regulamin - NeonRP

Ost. aktualizacja 12.12.2022


§1. Postanowienia Ogólne

1.1 Każdy gracz, wchodząc na serwer zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz przestrzegania go.
1.2 Regulamin jest własnością serwera NeonRP.
1.3 Grając na serwerze deklarujesz że przeczytałeś regulamin i go akceptujesz.
1.4 Osobą decyzyjną jest człowiek, który należy do szeregów Administracji, jego decyzja jest zawsze ostateczna. Nie podlega dalszej dyskusji.
1.5 Administrator ma prawo karać za czyny, które nie są uwzględnione w regulaminie, jeżeli uważa to za słuszne.
1.6 Dobrowolne dotacje nie są możliwe do zwrócenia.
1.7 Osoby które wsparły serwer dobrowolną donacją są zobligowane do przestrzegania regulaminu tak jak wszyscy inni gracze.
1.8 Ranga donatora jest tylko upominkiem od Administracji za dobrowolne wsparcie serwera. Donator może zostać zbanowany/wyrzucony/zablokowany, tak jak każdy inny gracz.
1.9 Każda próba odzyskania pieniędzy, które zostały wysłane jako dobrowolna donacja na rzecz rozwoju serwera będzie skutkowała zbanowaniem donatora.
1.10 Administracja zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu serwera bez poinformowania graczy.
1.11 Wszystko co się dzieje na serwerze musi być zgodne z “TOS” Twitch.
1.13 Administrator nie ma obowiązku sprawdzenia podania po określonej ilości czasu. Każde podanie zostanie rozpatrzone w czasie, w którym Administrator uzna za słuszne. Jeżeli podanie nie zostanie rozpatrzone na wynikach podań oznacza to, że podanie nie zostało rozpatrzone pozytywnie.
1.14 Właścicielem serwisu jak i Sprzedającym jest firma Neon Technologies Szymon Kaźmierczak.
1.15 Odbiorcą wszystkich płatności jest Neon Technologies Szymon Kaźmierczak, os. Wichrowe Wzgórze 29/44, 61-698 Poznań (Polska), (NIP: 9721324855, REGON: 521238356 ).
1.16 Regulamin płatności dotyczący pojazdów limitowanych/rang donator i innych przywilejów dostępny pod NeonRP | Regulamin Płatności
1.17 Na Serwerze można spotkać graczy, którzy są częścią grupy o nazwie “Administracja” i mają specjalne przywileje. Będą oni w dalszych częściach regulaminu nazywanej jako “Administratorzy” lub “Administracja”, ponieważ nazwa ta w tym środowisku przyjęła się najbardziej, mimo, że z rzeczywistym administrowaniem nie ma nic wspólnego. Bycie członkiem tej grupy uznawane jest za część zabawy na Serwerze i jest ono całkowicie dobrowolne. Członek tej grupy nie ma narzucanych żadnych wymogów,, jednak tak, jak zwykły gracz, ma obowiązek stosowania się do regulaminu Serwera podczas gry na Serwerze. Członkowie tej grupy mają te przywileje ze względu na zaufanie między Właścicielem, a nimi, i mogą one zostać odebrane w każdym momencie, według woli Właściciele Serwisu.
1.18 Właściciel, gdyby Serwer został zamknięty, nie ma żadnych zobowiązań względem grających na nim Graczy.


§2. Zasady ogólne.

2.1 Osoba wzywająca na rządowy musi posiadać dowód w postaci nagrania, na którym jest dobrze widoczna rozgrywka i słychać dźwięk osoby nagrywającej jak i gry. Jeżeli takowego nie posiada, administrator/moderator ma prawo nałożyć 24-godzinnego bana na osobę wzywającą rządowy.
2.2 Na serwerze zakazuje się używania wspomagaczy oraz wykorzystywania bugów w celu posiadania przewagi podczas rozgrywki. (np.: Dmg boost, kropka, aim, wh, pad, brak propów).
2.3 Wszystkie błędy muszą być niezwłocznie zgłoszone w odpowiedniej sekcji na discordzie lub w wiadomości prywatnej do Administratora.
2.4 Na serwerze zakazuje się opuszczania akcji RP podczas jej trwania. Złamanie tego podpunktu grozi 7-dniowym banem.
2.5 Jeśli akcja RP została opuszczona poprzez crash gry lub brak połączenia internetowego, należy to niezwłocznie zgłosić na kanale logout-crash (jesteście zobowiązani dodać screen ,na którym widnieje data oraz godzina).
2.6 Gracz jest zobowiązany do przestrzegania i wykonywania poleceń Administracji.
2.7 Zakazuje się posiadania w nazwie użytkownika reklamy innego serwera, platformy konkurencyjnej lub kolorowej czcionki. Będzie to groziło 7-dniowym banem.
2.8 Zawsze traktuj innych graczy z szacunkiem tak, aby oni szanowali Ciebie.
2.9 Zabronione jest przechodzenie przez elementy mapy za pomocą animacji. Może to skutkować permanentnym banem.
2.10 Po zaćmieniu obowiązuje dla każdego obywatela immunitet 10 minutowy, dzięki któremu nie może dojść do żadnej akcji RP powiązanej z przestępstwem lub z udziałem SAST (wyjątkiem jest dokończenie akcji hostylnej).
2.11 Zakazuje się obrażania graczy ze względu na ich choroby OOC, będzie to karane banem.
2.12 Zakazuje się nadmiernego obrażania na kanałach tekstowych na oficjalnym discordzie jak i związanych z nim serwerach.
2.13 Tłumaczenie się ‘’kropelkami’’ także będzie banowane. Jeżeli masz problem z fps, masz lagi, to nie oznacza, że reszta graczy będzie się dostosowywała do Ciebie.
2.14 Rozmowa na jakimkolwiek czacie głosowym poza grą z KIMKOLWIEK będzie traktowana jako Meta Gaming (nie dotyczy radia SAST i SAMS).
2.15 Zakazuje się noszenia ubrań frakcji i koszulek organizacji przestępczych np. kamizelki, pas taktyczny, hełm kuloodporny itd.
2.16 Na serwerze istnieją czerwone strefy i są to miejsca gangów, organizacji oraz mafii (nie obowiązuje tam inicjacja, wjeżdżacie na ich teren na własną odpowiedzialność).
2.17 Jeśli mamy coś w ekwipunku, oznacza to, że mamy to przy sobie. Odegranie na /me lub /do wyrzucania przedmiotu nie będzie respektowane, jeśli przedmiot nadal mamy w EQ. Nie ma obowiązku odgrywania przeszukiwania.
2.18 Każdy kto chciałby zdać WL musi mieć ukończone 15 lat. Wymagane jest również przejście mutacji. W przypadku gdy gracz nie spełnia warunków, wymagana jest zgoda na modulator głosowy od Zarządu serwera, który musi być wykorzystywany podczas gry na serwerze.
2.19 Jeżeli modulator będzie wykorzystywany inaczej niż zostało to ustalone przy zarządzie serwera, taka osoba zostanie zbanowana za okłamywanie Administracji i zgoda zostanie cofnięta.
2.20 WL Checker ma prawo nałożyć blokadę na zdawanie wl dla osoby, która np:
- Obraża Wl Checkera,
- Okłamywała WL Checkera,
- Nie posiada mutacji (Blokada zostanie zdjęta po przejściu mutacji),
- Ma mniej niż 15 lat (Blokada zostanie zdjęta po ukończeniu wymaganego wieku).
2.21 Zakazuje się tworzenia multikont w celu np: Posiadania drugiej postaci, Uniknięciu blokady innego konta. Wszystkie takie próby będą karane permanentnym zablokowaniem użytkownika.
2.22 Zakazuje się jakiejkolwiek odsprzedaży lub przekazywania zakupionych aut limitowanych.
2.23 Pojazd limitowany jest zabierany podczas CK oraz FCK, a jedynym sposobem odzyskania jest jego ponowne wykupienie.
2.24 Administracja nie bierze odpowiedzialności za wszelakie wymiany na serwerze, które wykraczają poza zakres działania skryptu.
2.25 Nakłaniania oraz zmuszanie do łamania regulaminu jest karane banem.


§3. Rozgrywka.

3.1 Serwer NeonRP jest to serwer, na którym obowiązują wszelkie zasady związane z tym trybem gry.
3.2 Do rozgrywki niezbędny jest sprawny mikrofon (zakazuje się odgrywania osoby niemej).
3.3 Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania komunikacji głosowej podczas gry w sprawach OOC. Nigdy nie wychodź z roli, nie pozwól, aby coś wytrąciło cię z równowagi.
3.4 Do spraw OOC służy chat tekstowy "Local OOC".
3.5 Do kontaktu z Administracją gracze mogą używać komendy "/report". Nadużywanie jej bądź spam będzie odpowiednio karane.
3.6 Zakazuje odradzania się w szpitalu po BW kiedy:
- wezwano pomoc medyczna,
- wezwano policję na miejsce zdarzenia,
- chcesz uniknąć akcji RP.
3.7 Zakazuje się wtargnięcia w akcje RP innych osób, gdy nie jesteś związany z tą sytuacja lub nie masz konkretnych powodów. "Wbijanie się na trzeciego" będzie skutkowało banem. Jedynym wyjątkiem są 2 red zony: narkotyki oraz darkshopy.
3.8 Zakazuje się kreowania postaci, która będzie tzw. "trollem".
3.9 Nakazuje się przerobienia postaci po pierwszym wejściu na serwer. Osoby, które nie zmienią lub nieznacznie zmienią wygląd swojej postaci będą banowane.
3.10 Narracja podczas rozgrywki prowadzona jest poprzez komendy /me i /do /opis /try. Podczas pisania na /do jest obowiązek mówienia tylko prawdy (kłamstwo jest karane banem).
3.11 Nie można rozpoznać osoby jeżeli jest ona zamaskowana.
3.12 Postacie odgrywające rolę SAST lub SAMS są zobowiązane do swojej pracy oraz mają zakaz faworyzacji graczy (chyba że wynika z tego akcja).
3.13 Aby otrzymać revive, gdy nie ma medyków należy odegrać baśkę w szpitalu bądź pomoc medyczną na miejscu wypadku. W innym przypadku nie otrzymasz revive (jedynymi przypadkami dostania revive jest błąd gry/serwera).
3.14 Nie możesz wytwarzać przedmiotów, które nie istnieją w świecie gry.
3.15 Zakazuje się nadmiernego "TrashTalku". Będzie on skutkował odpowiednią karą adekwatną do zachowania.
3.16 Zakazuje się wykorzystywania komendy /try na innym graczu (złe użycie komendy zalicza się do PowerGamingu).
3.17 Zakazuje się używania bindów/puszczania muzyki w sytuacji do tego nieprzeznaczonej (np. podczas akcji). Jedyne kiedy można ich używać, to imprezy/eventy lub za zgodą Administracji.
3.18 Zakazuje się używania modulatora głosu. Jedyne kiedy możesz go załączyć to za zgodą Zarządu. Jeżeli chcesz zmieniać głos to rób to naturalnie.
3.19 Zakazuje się odgrywania postrzału w kamizelkę, gdy aktywna jest frakcja SAMS na serwerze.
3.20 Zakazuje się kradzieży przedmiotów premium (np. świateł led).
3.21 Zakazuje się nadużywania "Local OOC" podczas prowadzenia akcji RP.
3.22 Zakazuje się usuwania/edytowania propów/tekstur z plików gry (np. drzew, kamieni, krzaków, wody - wszystkie obiekty mają wyglądać tak samo jak w podstawce gry).
3.23 Zakazuje się tazerowania podczas strzelaniny. Używanie tazera w sytuacji gdy ktoś do nas celuje z broni palnej będzie uznawane za nieposzanowanie życia (Nie tyczy się gdy osoba jest od nas odwrócona plecami).
3.24 Zakazuje się odgrywania ran stycznych przez graczy na serwerze.
3.25 Zakazuje się lootowania wszelkiego rodzaju jedzenia.
3.26 Potrącenie bez powodu samochodem osoby jadącej na motocyklu traktowane bedzie jako VDM
3.27 Zakazuje się lootowania graczy na GreenZone (§12)
3.28 Zakazuje się wykorzystywania i przenoszenia zdobytych informacji między posiadanymi przez gracza postaciami
3.29 Zakazuje się pisania na /twt podczas BW. Niestosowanie się będzie traktowane jako WMG
3.30 Zakazuje się strzelania/używania broni podczas trzymania innej osoby na kajdankach oraz na rękach. Niestosowanie się będzie traktowane jako FailRP.


§4. Postać

4.1 Zakazuje się tzw. “Celebrity Name” (np.: Donald Trump czy Katy Perry).
4.2 Zakazuje się odgrywania postaci, która nie miałaby racji bytu w świecie realnym, np. Hulk, Spiderman itp.
4.3 Zakazuje się przekazywania lub pozbywania się majątku przed zaplanowanym uśmierceniem postaci lub przed zaprzestaniem gry.
4.4 Żeby wykonać CK musisz złożyć podanie na odpowiednim kanale "ck" na discordzie. Osoby rozpatrujące podania poinformują was ile macie czasu na wykonanie CK.
4.5 Szef organizacji ma prawo wykonać FCK na byłym członku organizacji przestępczej po przedstawieniu dowodów na tickecie.
4.6 Gracz, którego postać straciła przytomność w wyniku akcji RP, zobowiązany jest do odgrywania tych obrażeń. Dodatkowo jeżeli medyk stwierdzi, że trzeba wrócić za określony czas do szpitala w celu np. zmiany opatrunku, należy się zgłosić (będzie to banowane za brak chęci do odgrywania).
4.7 Zakazuje się odgrywania własnego CK bez wcześniejszego pozwolenia udzielonego przez administrację w tickecie.
4.8 Zakazuje sie kreowania postaci o nie immersyjnych danych osobowych. (Np. "Rob Lox", "Mustween", "Toszef")


§5. Przestępstwa.

5.1 Zakazuje się dokonywania brutalnych przestępstw oraz napaści w miejscach nierealistycznych.
5.2 Aby kogoś porwać z miejsc publicznych musimy mieć do tego DOBRY powód. Każde porwanie musi być wcześniej zaplanowane.
5.3 Zakazuje się okradania kont bankowych. Możliwością jest dobrze odegrana akcja RP za zgoda Administracji.
5.4 Zakazuje się wzywania usług znajdujących się w telefonie w celu napadnięcia na jednostkę lub porwania (taxi, sams, sast, acls).
5.5 Jeżeli ktoś celowo ucieka na Green Zone, aby uniknąć akcji RP dozwolone jest dokończenie takiej akcji.
5.6 Niezarejestrowane organizacje mogą robić napady jedynie na sklepy i małe banki “Flecca”.
5.7 Aby porwać policjanta na służbie musi być minimum 4 policjantów (wliczając tego porwanego). Wyjątkiem jest agresywne zachowanie policjanta w naszą stronę.
5.8 Zakazuje się porywania SAST/SAMS w celu pozyskania ich przedmiotów.
5.9 Zakazuje się przeprowadzania nielegalnych interesów (np. sprzedaży pistoletów) na GreenZone'ach oraz w mieszkaniach. .
5.10 Celowe uciekanie przed akcją RP na Green Zone oraz Red Zone, może zostać ukarane banem.


§6. Pojazdy.

6.1 Zakazuje się jazdy pojazdem nieprzystosowanym do podłoża, np. próba wjechania samochodem sportowym na górę chiliad. Nieprzestrzeganie tego podpunktu będzie skutkować banem za “FD”.
6.2 Zakazuje się kradzieży pojazdów służb frakcyjnych m.in. SAST/SAMS/ACLS, wyjątkiem jest dobrze przemyślana akcja RP.
6.3 Zakazuje się robienia DzwonRP. Będzie to karane banem.
6.4 Zakazuje się odgrywania braku tablic rejestracyjnych w pojeździe. Nawet jeżeli model pojazdu ich nie posiada.
6.5 Opony nie są wyznacznikiem, czy auto może wjechać w teren np. terenowe opony w Bugatti.


§7. Organizacje przestępcze.

7.1 Każda organizacja musi zostać zatwierdzona przez opiekuna org. przestępczych. Organizacja musi posiadać własnego discorda, na którym będzie znajdować się opiekun.
7.2 Zorganizowana grupa przestępcza podczas akcji RP z inną organizacją musi posiadać pojazdy i ubrania w jednolitej kolorystyce i stylistyce.
7.3 Aby utworzyć organizację przestępcza potrzeba min. 6 os. i złożyć podanie na discordzie serwera (każda osoba musi mieć zdaną Whiteliste).
7.4 Lider organizacji przestępczej bierze pełną odpowiedzialność za swoich członków.
7.5 Każde rozpoczęcie ognia na dozwolonej strefie musi zostać odpowiednio zainicjowane (nieumiejętne inicjowanie będzie karane banem).
7.6 Nagrania z serwera np. klipy Twitch nie mogą być wykorzystywane w IC.
7.7 Zakazuje się podszywania pod inna organizacje.
7.8 Opiekun organizacji ma prawo usunąć organizację przestępczą jeżeli złamie ona regulamin.
7.9 Niezarejestrowana grupa przestępcza może posiadać maksymalnie 4 osoby, jednakże muszą one być tak samo ubrane.
7.10 Organizacja musi potwierdzić swój ubiór jak i kolorystykę na tzw. okrągłym stole lub u opiekuna.
7.11 Członek organizacji przestępczej może być skorumpowany tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu serwera.
7.12 Zakazuje się prowadzenia tzw. “ustawek” w mieście. Mogą się one odbywać tylko i wyłącznie poza miastem oraz na ustalonych zasadach organizacji przestępczych.
7.13 Strzelanie bez inicjacji, porwania itp. są dozwolone na własnym terenie (własny teren = wykupiona posiadłość organizacji).
7.14 Zakazuje się wtrącania w napady przez osoby trzecie. Nie można ingerować w napad, gdzie rozgrywka toczy się pomiędzy napastnikami, a policją.


§8. Inicjacje.

8.1 Dopiero po odpowiedniej inicjacji akcji RP możesz oddać strzały, inaczej będzie to traktowane jak RDM.
8.2 Aby przeprowadzić w pełni inicjacje musi zostać do tego wykorzystany czat głosowy.
8.3 Inicjację uważa się za zakończoną po:
- wyraźnym komunikacie strony inicjującej,
- utracie przytomności,
- wyraźnym komunikacie Służb Porządkowych.
8.4 Inicjacji nie trzeba przeprowadzać podczas:
- konwoju,
- walk organizacji o przejęcie danego terenu związanego z narkotykami,
- wjazdu na siedziby organizacji przestępczych,
- wjazdu na tereny przeciwnego gangu, np.: “ośka ballasów”,
- podczas przebywania na red zone.(§12)

§9. Obywatel.

9.1 Zakaz kradzieży śmigłowców/samolotów. Wyjątkiem jest zgoda Administracji.
9.2 Zakaz okradania medyków z ich medykamentów.
9.3 Jeżeli pracujesz w legalnej pracy np. rzeźnik, masz obowiązek poruszać się tylko samochodem firmowym.
9.4 Prowokowanie i/lub walka na zielonej strefie jest zabronione.
9.5 Każdy obywatel jest zobowiązany do tego, aby mieć dowód oraz wizytówkę przy sobie. Nie ma wytłumaczeń, że się go zgubiło etc. Podczas BW dowód należy odgrywać za pomocą menu pod przyciskiem HOME.
9.6 Obywatel ma prawo odmówić składania zeznań.
9.7 Obywatelowi przysługuje prawo do telefonu (max. 3 minuty oraz adwokata/psychologa).
9.8 W stosunku do medyka należy zgodnie z prawdą opisać swój stan zdrowia (np.: zostałeś postrzelony, to nie piszesz, że przewróciłeś się, zostanie to odebrane jako FailRP).
9.9 Przeszukanie dowodu trzeba uprzednio odegrać poprzez komendy narracyjne inaczej będzie to traktowane jako PG.


§10. Służby porządkowe.

10.1 Negocjator policyjny jest osobą neutralną, nie można jej wykorzystać jako zakładnika ani strzelać do niej bez zerwania negocjacji.
10.2 Funkcjonariusz ma prawo zarekwirować rzeczy, które zagrażają jego bezpieczeństwu (przeszukiwanie zatrzymanego).
10.3 Zakaz organizowania wymiany za zakładników, jeżeli wcześniej była próba odbicia konwoju wtedy policja ma prawo przeprowadzić konwój z dowolną prędkością.
10.4 Żeby wykonać wymianę zakładnika za zatrzymanego na każde 75 tygodni jest 1 zakładnik np. zatrzymanemu grozi 150 tygodni = trzeba zebrać 2 zakładników.
10.5 Podczas konwoju max. prędkość którą może poruszać się SAST to 80 km/h w mieście oraz 120 km/h poza miastem.
10.6 Jeżeli zostanie podjęta inicjacja przeciwko SAST podczas konwoju, nie obowiązuje wtedy max. prędkość konwoju, jednakże PD musi zgubić odbijających.
10.7 Za jednego zakładnika możemy uzyskać jedno żądanie (za funkcjonariuszy publicznych będących na służbie przysługują 2 żądania).
10.8 Zezwala się podstawianie maksymalnie 1 zakładnika na napad.
10.9 Medyka i psychologa można porwać tylko i wyłącznie gdy jest ich min. 4 na służbie.
10.10 Podczas negocjacji osoba napadająca ma obowiązek poinformowania funkcjonariusza zgodnie z prawdą: ile osób znajduję się w środku, ilu jest napastników oraz zakładników.
10.11 Funkcjonariusz Policji ma prawo wylegitymować KAŻDEGO obywatela (oczywiście działa to w drugą stronę i Funkcjonariusz musi się wylegitymować na polecenie obywatela). Funkcjonariusz ma również prawo przeszukać obywatela, który jest zamaskowany.
10.12 Medycy serwera mają prawo, choć ograniczone, aby stosować PG.
10.13 Medycy i funkcjonariusze nie mają prawa rozdawać ekwipunku, który mogą pozyskać ze szpitala lub z komendy.
10.14 Funkcjonariusze jak i medycy podczas służby mają obowiązek dojeżdżać na miejsce zdarzenia tylko przy użyciu pojazdów nadanych przez szpital lub komisariat.
10.15 Policja nie ma prawa zatrzymać w szpitalu obywatela po BW, jeśli do szpitala nie dowiozło go SAST lub SAMS.
10.16 Szpital to jedno z najważniejszych miejsc na wyspie, należy szanować pracę medyków i zachowywać się w sposób kulturalny, nie utrudniajac im pracy niepotrzebną pajacerką.
10.17 Medycy mają zakaz podnoszenia obywateli podczas strzelaniny.
10.18 Obywatel ma zakaz odgrywania akcji RP z wykorzystaniem pojazdów, mundurów i ekwipunku służb ratunkowych takich jak SAMS. (jedynie za zgodą administracji)
10.19 Zakazuje się odgrywania gumowych kul/PaintBall/ASG/ itp.
10.20 Kaski kuloodporne mogą używać jedynie jednostki SWAT, każda osoba posiadająca taki kask w swoim ubiorze zostanie odpowiednio ukarana.
10.21 Osoba zatrzymana musi być konwojowana pojazdem do tego przeznaczonym “więźniarka, bus więzienny”.


§11. Limity.

11.1 Organizacja może wykorzystywać maksymalnie 10 członków grupy lub gangu do odgrywania akcji roleplay (wyjątki stanowią spotkania na siedzibach org).
11.2 Maksymalna ilość osób w organizacji przestępczej: 50.
11.3 Limity podczas konwojów:
- Konwój 0-120: Maksymalnie 6 SAST (w tym brak SWAT/SERT) i Brak Insurgenta | Maksymalnie 7 odbijających i brak Humvee.
- Konwój 120-200: Maksymalnie 10 SAST (w tym 4 SWAT/SERT) i Brak Insurgenta | Maksymalnie 13 odbijających i Max 1 Humvee.
- Konwój 200-700: Maksymalnie 15 SAST (w tym 6 SWAT/SERT) i 1 Insurgent | Maksymalnie 19 odbijających i max 2 Humvee.
- Konwój 700+ (Kara śmierci): Maksymalnie 20 SAST (w tym 8 SWAT/SERT) i 2 Insurgenty | Maksymalnie 24 odbijających i max 3 Humvee.
Jeżeli konwojowany jest szef lub zastępca szefa organizacji przestępczej odbijających może być o 3 więcej niż normalnie.
11.5 Limity na napadach(Limit osób na akcji tyczy się obu stron od rozpoczęcia do zakończenia akcji RP).
- Ammunation min. 1, max. 2 napastników | min. 3, a max. 4 SAST w tym brak SWAT/SERT | min. 0, a max 1 zakładników.
- Sklep min. 2, a max. 4 napastników | min. 4, a max. 6 SAST w tym brak SWAT/SERT | min. 1, a max. 3 zakładników.
- Jubiler min. 3, a max. 6 napastników | min. 6 a max. 8 SAST w tym brak SWAT/SERT | min. 2 max. 5 zakładników.
- Bank min. 3, a max. 6 napastników | min. 6 a max. 8 SAST w tym brak SWAT/SERT | bank min. 2 max. 5 zakładników.
- Jacht min. 4, a max. 6 napastników | min. 6 a max. 9 SAST w tym max. 3 SWAT/SERT | min. 3 max. 6 zakładników.
- Bank główny min. 4, a max. 8 napastników | min. 7 a max. 10 SAST w tym max. 4 SWAT/SERT | min. 3 max. 7 zakładników.
11.5 Limity podczas akcji hostylnej:
- Sprzedaż narkotyków: max. 4 sprzedających | max. 6 SAST w tym brak SWAT/SERT.
- Strzelanina\Pościg(Z wyjątkiem napadu na Bank główny): max. 10 napastników | max 12 SAST w tym max. 6 SWAT/SERT.


§12. GreenZony i RedZony.

12.1 GreenZone obowiązują na:
- Komendach + 150m.
- Szpitalach + 150m.
- Warsztatach + 150m.
- Urzędzie pracy + 150m.
- Parkingach oznaczonych na mapie.
- Odholownikach.
- Miejscach legalnych prac.
- Sklepach z ciuchami.
- Miejscach w których znajduje się monitoring bądź dużo świadków.
- Mieszkania i meliny + 150m.
- Sklepy spożywcze.
12.2 RedZone obowiązują na:
- Siedzibach gangów.
- Terenach prywatnych.
- Miejscach Narkotyków.
- Pralnii.
- Darkshopach.
- Lotnisku Sandy.
- Szalonym Szymku.
- Miejscach przejmowania stref dla organizacji.


§13. Pojęcia.

IC (In Character) - Świat, w którym żyje nasza postać; kontent dotyczący bezpośrednio rozgrywki.
OOC (Out Of Character) - Świat, w którym żyjemy my; wszystko co niezwiązane jest z rozgrywką.
MG (Metagaming) - Tak jak wcześniej wspomniałem. Jest to wykorzystywanie informacji OOC w IC.
PG (Power Gaming) - Definiuje się to jako zmuszanie kogoś do akcji RP. Przykład : /me uderza Jacka tak mocno, że traci on przytomność.
BW (Brutally Wounded) - Wprowadzenie postaci w stan nieprzytomności wskutek odniesionych obrażeń.
VDM (Vehicle Deathmatch) - Jest to celowe rozjeżdżanie przypadkowych osób.
RDM (Random Deathmatch) - Jest to strzelanie do przypadkowych osób, które prowadzi do BW.
CK (Character Kill) - Permanentne uśmiercenie postaci.
FCK (Forced Character Kill) - Wymuszone uśmiercenie postaci przez osobę inną, niż właściciel postaci.
CN (Celebrity Name) - Imię i nazwisko postaci na podstawie imienia znanej osoby, np. Pablo Escobar, Barack Obama, etc.
NJ (Ninja Jacking) - Wyrzucenie kierowcy z pojazdu bez poprawnego odegrania akcji RP przy użyciu operatorów narracyjnych.
BH (Bunny Hop) - Bugowanie animacji skakania w celu szybszego przemieszczania się.
CB (Cop Baiting) - Prowokowanie policji, bez większego celu.
CL (Combat Log) - Wyjście z gry podczas akcji RP. Przykładowo: ściga Cię policja, więc robisz ALT+F4 w celu uniknięcia odpowiedzialności.
RK (Revenge Kill) - Nieuzasadniona zemsta po wyjściu ze szpitala na graczu, który doprowadził Cię do BW.
SS (Stream Sniping) - To sytuacja gdy gracz (stream sniper) śledzi w grze danego streamera i stara się go znaleźć w celu pokonania go, nękania lub przeszkadzania w grze działanie takie skutkują banem.
DB (Drive By) - Strzelanie z okna pasażera.
Loot RP - Jest to przeszukiwanie oraz zabieranie przedmiotów osobie, której nie doprowadziliśmy do stanu BW lub nie braliśmy z nią udziału w akcji RP, takie zachowanie będzie skutkować banem.
FearRP - Jest to forma braku strachu przed pewnymi akcjami.
Zaćmienie - Restart serwera.
Immersja - Wczucie się w grę (np wyobrażasz sobie że w miejscach publicznych są kamery, w szpitalu są ochroniarze itd.)
Akcja hostylna - Akcja o podłożu crime (np. Napaść na drugiego gracza, Napad na bank/sklep etc.)
Spawn Kill - Pojęcie SK oznacza zabijanie na spawnie.
Rape Sex< - Rape Sex jest to gwałt IC, Kategorycznie zabroniony ( w Polsce ) Gwałt Ic można tylko odgrywać kiedy druga osoba wyraża na to zgodę.
Heli kill - Zabicie kogoś helikopterem konkretnie śmigłami.
New Life Rule - Jest to zasada nowego życia. Po śmierci nie pamiętasz kto i jak Cię zabił. Nie możesz także mścić się na tej osobie oraz wracać w miejsce śmierci przez określony czas. Najczęściej 5 minut.
Prop Abuse - Jest to nadużywanie propów, nadużywanie ich lub utrudnianie innym graczom gry poprzez blokowanie ich lub zabijanie propami innych graczy (Prop Kill).
Prop Climb - Jest to używanie propów w celu podsadzenia się.
Wyjście z roli - Przykładowo jest to rozpoczęcie rozmowy OOC w IC używając słów taki jak np. "dostałem bw". Zachowanie takie będzie karane banem.
Zasada Poszanowania Życia - Zasada mówiąca o szacunku do życia swojej postaci i nie narażanie jej na sytuacje, w których mogłaby zginąć, np. obraza kilku uzbrojonych osób lub taranowanie ciężkich pojazdów typu ciężarówka zwykłym samochodem osobowym.
NPZ (Nieposzanowanie życia) - Kiedy ktoś do nas celuje, a my nie chcemy się poddać.
WMG (Wykorzystywanie mechaniki gry) - Przechodzenie przez zamknięte drzwi, otwieranie drzwi poprzez strzał w nie, zakuwanie przez drzwi w samochodzie.
GZ (GreenZone) - Strefy określone jako ''zielona trawka'' miejsca, które są objęte zakazem napaści oraz lootowania obywatela.(§12)
RZ (RedZone) - Miejsca, w których nie obowiązuje inicjacja między obywatelami.(§12)
FD (Fail Driving) - Jazda pojazdem nie przystosowanym do danego typu terenu, np. Jazda samochodem sportowym po górach.