• OGŁOSZENIE!! Zachęcamy do pisania podań do administracji Discord!
  • Zachęcamy do składania podań na Moderatora Forum! Zostań naszym Forumowiczem!
Status
Zamknięte dla dalszych odpowiedzi.

D3joTT

Członek ekipy
HeadAdmin
Youtuber
Dołączono
22 Mar 2020
Posty
21
Reputacja
21
Osiągnięcia
105

§1. Wstęp
1.1. Niniejszy Regulamin Forum określa zasady współpracy wszystkich Użytkowników Forum serwerowni MinecraftPolska.net (MC-PL.net), sieci serwerów będących własnością @DoctoRHeaL
1.2. Regulamin Forum został stworzony przez Administrację Forum.
1.3. Rejestracja na Forum i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Forum.
1.4. Każdy Użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Forum. Odstępstwa od wyznaczonych zasad będą karane przez Administrację Forum.
1.5. Nieznajomość Regulaminu Forum nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.6. Obowiązkiem Administracji Forum jest sprawowanie pieczy nad porządkiem Forum, nadzorowanie jego działania oraz pilnowanie ładu.
1.7. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.

§2. Rejestracja konta Użytkownika
2.1. Każdy Użytkownik Forum MC-PL.net ma prawo do zarejestrowania dwóch kont.
2.2. Zabrania się podawania fałszywych danych podczas rejestracji konta na Forum.
2.3. Każdy Użytkownik odpowiada za swoje konto osobiście. Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty w wyniku zdarzeń losowych, siły wyższej bądź innych sytuacji, których efekty nie powstały w wyniku działań Administracji Forum.

§3. Zasady ogólne
3.1. Zabrania się:
» publikowania treści:
* zawierających szkodliwe oprogramowanie,
* zabronionych przez prawo polskie oraz takich, które nie są przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia,
* niezgodnych z Netykietą,
* mających na celu obrazę ze względu na przynależność rasową, religijną itd.,
* zawierające jakiekolwiek dane osobowe lub teleadresowe,
* reklamujących inne podmioty, które nie są związane z siecią serwerów MinecraftPolska.Net,
* typu spam, flood,
* mających na celu sprowokowanie Użytkownika, prowadzących do wywołania kłótni
* naruszająca dowolny, inny punkt Regulaminu Forum,
* handlowania na Forum pod wszelką postacią ruchomościami i/lub przedmiotami wirtualnymi,
* umieszczania linków do tzw. screamerów

§4. Zasady korzystania z ShoutBoxa
4.1. Zabrania się:
» używania /me na shoutboxie,
» proszenia o akceptację moderowanych wątków/postów,
» nadużywania BBCode
* Wyjątek stanowi administracja forum

§5. Zasady pisania wątków/postów
5.1. Treść zamieszczana podczas tworzenia nowego wątku/postu nie może łamać Regulaminu Forum.
5.2. Posty zamieszczane w danym wątku nie powinny odbiegać od tematu sprawy, jaka jest poruszana w wątku.
5.3. Użytkownik powinien przed publikacją sprawdzić, czy zakładany przez niego wątek:
» nie jest powielany,
» posiada temat adekwatny do poruszanego wątku,
» zawiera wszystkie niezbędne informacje,
» znajdzie się w odpowiednim dziale/poddziale.
5.4. Obowiązuje bezwzględny zakaz "zabawy w administrację", czyli pisania postów typu "ja bym dał unbana", "niech administracja zamknie ten wątek". Decyzje wiążące podejmuje jedynie Administracja Trybu bądź Administracja Forum.
5.5. Gdy zachodzi sytuacja, w której Użytkownik chce przekazać więcej niż jedną informację na Forum (np. skarga na wielu graczy, kilka propozycji odnośnie ulepszenia rozgrywki), informacje te zbiera w jeden wątek tak, by uniknąć sytuacji nabijania wątków w celu uzyskania np. plakietki "Mam temat".
5.6. Bezwzględny zakaz ingerowania w treść notatek dopisanych przez Administrację Forum.

§6. Zasady zamykania wątków
6.1. Zamykać wątki może jedynie:
» Właściciel, HeadAdmin
* gdy została założona skarga na Opiekuna Trybu,
* jeżeli uzna sprawę za zakończoną,
* na wyraźną prośbę Administratora Trybu/autora wątku,
* w celu uporządkowania Forum,
» Administratorzy Trybu
* jeżeli uzna sprawę za zakończoną,
* na wyraźną prośbę autora wątku,
* w celu uporządkowania Forum,
» Moderatorzy Trybu
* jeżeli uzna sprawę za zakończoną,
* na wyraźną prośbę autora wątku,
* w celu uporządkowania Forum,
» Administrator Forum/Moderator Forum
* jeżeli uzna sprawę za zakończoną,
* w celu uporządkowania Forum,
* na wyraźną prośbę Administratora Trybu/autora wątku

§7. Zasady zgłoszeń postów/wątków/Użytkowników Forum
7.1. Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić wspomniane wyżej podmioty, o ile uzna je za łamiące Regulamin Forum.
7.2. Obowiązkiem Administracji Forum jest rozpatrzenie każdego zgłoszenia i indywidualna ocena sytuacji, co do ewentualnego przewinienia.
7.3. Kary przewidziane za złamanie Regulaminu Forum opisane zostały w zakładce Tabela Kar.
7.4. Nagminne zgłaszanie podmiotów, które w żaden sposób nie będą łamać Regulaminu Forum, karane będzie w sposób przewidziany w zakładce Tabela Kar.

§8. Zasady poddziałów "Rekrutacja" na Forum MinecraftPolska.net
8.1. Użytkownik, który nie jest w żaden sposób powiązany z wątkiem zamieszczonym w poddziale "Rekrutacja", nie ma prawa wypowiadać się w nim.
8.2. Wyjątek od punktu 8.1 stanowi jedynie sytuacja, w której jakikolwiek Użytkownik posiada dowody rażącego łamania regulaminu przez osobę ubiegającą się o rangę administracyjną. Takie dowody powinny zostać jak najszybciej zamieszczone w wątku rekrutacyjnym.

§9. Zasady poddziałów "Prośba o odbanowanie" na Forum MinecraftPolska.net
9.1. Użytkownik, który nie jest w żaden sposób powiązany z wątkiem zamieszczonym w poddziale "Prośba o odbanowanie", nie ma prawa wypowiadać się w nim.
9.2. Wyjątek od punktu 9.1 stanowi jedynie sytuacja, w której jakikolwiek Użytkownik posiada dowody poświadczające niewinność autora prośby o odbanowanie dokumentując fakt ten rzetelnymi dowodami, jednocześnie udowadniając przeinaczanie faktów i ich manipulację przez osobę banującą/Administrację Trybu.

§10. Awatary i sygnatury
10.1. Dozwolone wymiary obrazka w sygnaturze to 1000px x 280px.
10.2. Jeśli Administracja Forum uzna, że sygnatura jest nieodpowiednia, ma prawo ją edytować.
10.3. Zalecane wymiary awatara to 100px x 100px.
10.4. Awatar oraz sygnatura nie mogą posiadać treści niezgodnych z polskim prawem.

§11. Tło profilu oraz muzyka
11.1. Zabrania się posiadania muzyki z wulgaryzmami (dozwolona jedynie z cenzurą);
11.2. Administrator ma prawo zdjąć dostęp do tła oraz muzyki, jeżeli nieprzestrzegane są wytyczne wyżej (w takim wypadku coinsy nie są zwracane).

§12. Postanowienia końcowe
12.1. Regulamin Forum w każdej chwili może ulec zmianie, a Użytkownicy o zmianach w Regulaminie Forum zostaną poinformowani poprzez odpowiedni post na Forum.
12.2. W sytuacjach wyjątkowych Administracja Forum ma prawo do zastosowania ostrzejszych kar w celu utrzymania porządku i do nie zastosowania kar wcale.
12.3. Wszelkie rozbieżności nieopisane w Regulaminie Forum rozpatrywane będą na korzyść Użytkownika.
12.4. Regulamin Forum wchodzi w życie z dniem publikacji.

MC-PL.net @ 2020
 
Status
Zamknięte dla dalszych odpowiedzi.
Góra